Kraftig ökning av bostadsbyggandet

SCB rapporterar om kraftig ökning av bostadsbyggandet under 2015 jämfört med under år 2014. I Örebro län har bostadsbyggandet nästan fördubblats sedan föregående år. I Örebro kommun ser antalet nybyggda bostäder ut att hamna på rekordnivå.


 - Det här är fantastiska siffror, fler bostäder är en avgörande pusselbit för Örebros framtid och tillväxt. Målet är att det ska byggas minst 3000 nya bostäder under mandatperioden och det kommer vi att klara med råge, säger Björn Sundin (S), kommunalråd och ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Påbörjade byggen av bostäder total i Örebro län
2015: 2098
2014: 1090

Varav småhus
2015:  263
2014: 315

Varav bostäder i flerbostadshus
2015: 1835
2014: 775

 - Vi håller på att jämföra SCB:s siffror över 2015 med våra egna och det ser ut som att när allt är färdigkontrollerat kan slutsiffran landa på en ännu högre nivå vad gäller bostadsbyggandet, tillägger kommunalrådet Björn Sundin (S).

För mer information: Björn Sundin (S), tel: 0705 55 41 51

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-18 16:38