Kulturnämnden fattar beslut om budget för 2016

På onsdag eftermiddag tar Kulturnämnden beslut om budget för 2016. Trots en ansträngd ekonomi och med stora framtida utmaningar fortsätter kulturnämnden att bidra till Örebro kommuns kulturella utveckling. Kulturnämnden fortsätter att arbeta med fokus på barn och ungas delaktighet i fritids- och kulturområdet och att involvera barn och unga i det organiserade föreningslivet. 

- Trots att vi står inför stora utmaningar så är jag glad över att vi lyckas få ihop en budget som klarar av att uppnå våra uppsatta mål, säger Behcet Barsom (KD) ordförande i Kulturnämnden. 

Fortsatt stöd till kulturföreningar och studieförbund, anslag av kulturprojektbidrag, bidra till att ungdomar får en meningsfull sysselsättning genom feriepraktik under sommarveckorna, god kvalitet på våra fritidsgårdar, fortsatt arbete med El-Sistema i Oxhagen, befästa Örebro 

kommun som en fristad för förföljda kulturaktörer, planera för Open ART 2017, dela ut sommarbidrag till föreningar för att bidra till minskat barnfattigdom och utanförskap, starta fritidsgårdsverksamhet i Oxhagen, utveckla stadsdelsbiblioteken, bedriva Kulturskola med god kvalitet, erbjuda offentlig konst på Konsthallen för barn och unga är bara några få exempel på verksamheter. 

- Vi fortsätter ha fokus på barn- och ungas möjlighet att utöva kultur för att ge dem goda uppväxtvillkor, säger Eva Eriksson (S) vice ordförande i Kulturnämnden.

Bild Eva Eriksson

För mer info:

Behcet Barsom tel: 073 -077 77 36

Eva Eriksson tel: 072-552 04 15

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-21 10:35