Kvinnerstagymnasiet ska stärkas

Med anledning av de frågetecken som uppstått kring utredningen ”Grönt kluster Örebro” gör majoriteten i Gymnasienämnden ett förtydligande kring Kvinnerstagymnasiets framtid. Det finns inget beslut angående nedläggning av Kvinnerstagymnasiet, nämnden arbetar med olika förslag som syftar till att utveckla skolan och Kvinnerstaområdet.

 

-          Vi vet att Kvinnerstagymnasiet har populära utbildningar så vårt arbete går ut på att stärka Kvinnersta, säger Per-Åke Sörman (C), ordförande i gymnasienämnden.

Flera idéer om hur Kvinnerstagymnasiets program kan utvecklas har förts fram, bland annat att undervisning i vissa ämnen kan ske via en upphandling med ett företag. 

-          Det pågår samtal mellan näringslivet och förvaltningen för hur Kvinnerstagymnasiet ska stärkas på lång sikt. Viljan är att det populära Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning mot anläggningsfordon kommer att kunna drivas tillsammans med näringslivet. Detta är en stor satsning som vi kan berätta mer om när vi kommit längre i planeringsarbetet, säger Linda Smedberg (S), vice ordförande. 

-          Rapporten om Grönt kluster Örebro öppnar upp för mycket diskussioner som vi kommer ta oss an, och vår utgångspunkt kommer vara att stärka Kvinnerstagymnasiet. Samtal om det här förs bland förtroendevalda på flera politiska nivåer, men ännu finns inget beslut i frågan. Kvinnerstagymnasiet har framtiden för sig om rätt förutsättningar lämnas, säger Lars-Ruben Fahlström (KD), ledamot.

 

För mer information:

Per-Åke Sörman: 076-655 111 06
Linda Smedberg: 073-544 91 10
Lars-Ruben Fahlström: 070-557 29 83

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-08 13:58