Latorps förskola byggs ut

Förskolan i Latorp är för liten och 23 barn som bor i området får inte plats på sin närmaste förskola. Prognoserna visade på en ökning av barnantalet i området men ökningen har kommit mycket tidigare än väntat.¨

– Vi tidigarelägger den plan för en utbyggnad i Latorp vi har arbetat efter hela tiden, säger Thomas Esbjörnsson (S). Vi är inte intresserade av någon tillfällig lösning utan kommer att göra insatser som håller över tid.

– För oss är det viktigt att föräldrarna önskemål och behov står i centrum, säger Anders Östman (KD). I vår lokalförsörjningsplan finns ett tillagningskök och en matsal planerade. Det frigör ytor för förskoleverksamhet och gör att barnen i området får plats.

– Det är viktigt att också landsbygden har nära service med hög kvalitet, säger Per-Åke Sörman (C). När vi planerar för förskolor är vår målsättning att de ska placeras i kvarteret eller grannskapet, nära där människor bor. Det gäller förstås också i Latorp.

– Tyvärr kommer planering, bygglov, stadplanearbete, byggnation m.m. göra att en ny byggnad kan stå klar i Latorp tidigast om ett år, säger Thomas Esbjörnsson (S). Den tidplanen måste också en tillfällig lösning hålla sig till. Vi vill ha en långsiktig
lösning, inget annat.  
För mer information:
Thomas Esbjörnsson 076 5514863
Anders Östman 073 5954705
Per-Åke Sörman 076 5511106
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-22 14:22