Nya pengar till innovationer i Örebro – förslag från S

Socialdemokraterna i Örebro har en ny idé på hur kommunen kan bidra mer till att växande branscher kan skapa nya jobb. Örebro är attraktivt för företag och nya verksamheter. När kommunen säljer mark för företagsetableringar och liknande vill Socialdemokraterna därför att 1 procent av intäkten ska gå till att stimulera innovationer och branscher som kan bidra till att skapa fler jobb i kommunen. - Det innebär varje år cirka 3,5 miljoner kronor som kan bidra till att skapa nya jobb, säger Lena Baastad (S) kommunstyrelsens ordförande


-           Det här är en ny idé vi har för att skapa fler jobb i kommunen. Genom att kreativt använda de verktyg vi har kan vi se till att de investeringar som görs bidrar till ökad tillväxt och på det sättet går tillbaks till örebroarna, säger Lena Baastad (S).

-           Att ta 1 procent från försäljning av mark till verksamheter innebär att vi kan öka kommunens satsningar på nya och fler arrangemang, liknande Live At Heart och SM-veckan Vinter, som skapar jobb i besöksnäringen och som lockar fler till Örebro, säger Björn Sundin (S) kommunalråd.

Villkoret för satsningar på arrangemang bör vara att andra aktörer skjuter till lika mycket pengar som kommunen, krona för krona. Målet för socialdemokraterna är att Örebro år 2020 ska ha Sveriges största besöksnäring, förutom Stockholm, Göteborg och Malmö.

-           Men pengarna ska också kunna gå till innovationer. Exempelvis kan resurser gå till Science Park, ett bolag som kommunen äger tillsammans med universitetet, regionförbundet och Karlskoga kommun och som har till syfte att utveckla nya produkter, tjänster och företag i vår region, säger Lena Baastad (S).

Om Socialdemokraterna vinner valet kommer ett uppdrag att läggas på kommunledningskontoret för att undersöka hur 1 procent av markförsäljningar kan användas till jobbskapande insatser och innovationer. Det finns idag inga hinder i kommunallagen att göra denna typ av åtgärd. Förslaget innebär inte att markpriserna kommer att höjas på grund av detta. 

Kontaktuppgifter:

Lena Baastad (S), 0703 75 16 37

Björn Sundin (S), 0705 55 41 51 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-09 11:23