Ökad nöjdhet bland Örebros företag och privatpersoner

När nöjdheten bland företag och privatpersoner som är i kontakt med kommunen mäts, är det tydligt att det pågående utvecklingsarbetet gett resultat. NKI, nöjd kund index, ökar under det första halvåret 2014 från 61 till 72.


­- I årets budget satsade vi hårt på att bli bättre, för att öka servicen till företag och medborgare. Den här mätningen överträffar förväntningarna. Nu gäller det att hålla i utvecklingsarbetet och fortsätta på den inslagna vägen, säger Björn Sundin (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

 

NKI mäts på fem områden där kommunen har myndighetsansvar. Det handlar om brandtillsyn, bygglovshantering, serveringstillstånd, miljötillsyn och markupplåtelse. Nöjdheten ökar brett, på fyra av fem områden. 

– En företagare som ska starta en ny verksamhet eller en örebroare som vill bygga ett hus behöver snabba och tydliga svar från kommunen. Det är vårt ansvar att se till att de får det, säger Björn Sundin. 

– I årets budget lade vi fem miljoner extra på det här arbetet, för att kunna anställa rätt kompetens och skynda på hanteringen där det behövs bäst. Oppositionen med moderaterna i spetsen var emot. Men den långsiktiga nyttan av att kommunens verksamhet fungerar bra på de här områdena, tror jag är avgörande för att vi ska kunna fortsätta att växa och utvecklas som kommun. 

Utöver nöjdheten på respektive myndighetsområde mäts också hur medborgarna upplever bemötande, tillgänglighet och kompetens. Även på dessa områden syns en bred uppgång av resultatet. 

– Jag blir särskilt glad över att bemötandet får ett starkt betyg. När man kommer till kommunen med ett ärende ska man bemötas på bästa möjliga sätt. Nöjdheten på det området ökar från 65 till 79. Det tyder på att vi har medarbetare som gör ett väldigt bra jobb i både kommunens Servicecenter och i myndighetsutövningen, säger Björn Sundin. 

Nyttan av att kommunens myndighetsutövande fungerar, handlar både om att exempelvis livsmedelshanteringen hos näringsidkare ska vara bra och att krogarnas serveringstillstånd ska följas. Björn Sundin vill också betona att det är viktig näringslivspolitik att kommunens service är bra. 

– En företagare som inte får ett svar frågar en annan kommun. En byggherre som inte får svar frågar en annan kommun. När kommunen gör sitt arbete skapas bättre förutsättningar för nya jobb och företagande i Örebro, avslutar Björn Sundin. 

För mer information: 

Björn Sundin (S), 070-555 41 51 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-03 11:14