Örebro fortsätter att växa så det knakar

Örebro växer med cirka 2000 personer om året vilket kräver ett stort antal nya bostäder. I Södra Bettorp växer det just nu fram ett helt nytt bostadsområde som kommer att ha 500 lägenheter då det är klart. Byggtakten i kommunen är fortsatt hög och Örebro en av de snabbast växande kommunerna i landet som drar till sig både människor, handel, logistik och företagande. År 2020 kommer Örebro kommun att ha drygt 153 000 invånare vilket innebär ett fortsatt behov av fler bostäder. I kommunens planer för nybyggnation ingår såväl komplettering av befintlig bebyggelse som helt nya bostadsområden; exempelvis det som håller på att växa fram i Södra Bettorp.

 

-          Örebro växer mer än någonsin tidigare och det är en fantastisk utveckling då fler invånare samtidigt innebär att skola, infrastruktur, handel, kultur och fritid och allt annat som gör en stad levande också utvecklas och växer, säger Björn Sundin (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Sedan tidigare pågår detaljplanering av ett antal andra större områden, kommunen kompletterar redan befintlig bebyggelse där det passar samtidigt som helt nya bostadsområden växer fram. Med de nya stadsdelarna följer utveckling av grönområden och utbyggnad av skola och annan samhällsservice. Södra Bettorp är ett av de områden där outnyttjad mark nu omvandlas till ett nytt bostadsområde. Den första gatan med bostäder blev färdig 2014 och nu fortsätter byggnationen av flerbostadshus av olika slag och av olika byggherrar. Totalt handlar det om 500 bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter, samt en förskola med tio avdelningar. Grävskoporna står tätt i Södra Bettorp för närvarande. 

-          Intresset för att bygga i Örebro är stort bland byggherrar och vi ser nu ett ökat intresse av att bygga flerbostadshus även i kommunens landsbygdstätorter, säger Hannah Ljung (C), viceordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

-          Vi har fått igång en positiv växelverkan där jobb, logistik, kultur, universitetet och annat tillsammans ökar Örebros attraktionskraft vilket gett en positiv spiral. Det går bra nu helt enkelt, säger Ingalill Bergensten (KD), presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.

För mer information:

Björn Sundin (S), 0705 55 41 51

Hannah Ljung (C), 0702 94 01 31

Ingalill Bergensten (KD), ingalill.bergensten@orebro.se

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-03 11:04