Örebro kommun förstärker satsningen på kompetensutveckling

Kommunstyrelsen kommer i mars bereda beslut om att satsa ytterligare 10 miljoner kronor på kompetensutveckling och rekrytering av bland annat chefer och bristyrkesgrupper. Det är tack vare att Örebro kommun har gjort ett bra resultat för 2015 som en tidigare återbetalning av försäkringspremie nu kan användas till offensiva satsningar.

 

Under 2015 avsattes medel för satsning på kompetensutveckling av pedagoger för att de ska möta upp de nya krav som ställs i kommunens verksamheter. Den satsningen ska nu utökas och involvera fler yrkesgrupper. För det avsätts 6 miljoner kronor. Det beslutades även om ett genomförande av ett kommunövergripande chefs- och ledarutvecklingsprogram ”Sveriges viktigaste chefsjobb”. Förslagen som ska beredas i kommunstyrelsen i mars går ut på att reservera ytterligare 4 miljoner kronor till att öka genomförandetakten i det. 

 - Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det här arbetet kommer bidra till verksamhetens utveckling genom ett tydligt och framåtsyftande ledarskap. Ett gott ledarskap och medarbetarskap är en förutsättning för verksamhetens kvalitet, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Kostnaderna för dessa båda satsningar tas från kommunens outnyttjade AFA-medel, vilket är en återbetalning av en försäkringspremie. Örebro växer så det knakar och står inför stora rekryteringsbehov. För att kunna erbjuda en välfärd med hög kvalitet är det avgörande att satsa på att utveckla personalen. 

 - Det känns bra att kommunens budget står sig så pass stark att vi har möjlighet att göra extra satsningar på vår personal. Vi ges möjlighet att jobba väldigt brett med detta, och arbetet kommer innebära alltifrån att stärka upp ledarskapet till att vidareutbilda våra kockar, säger Lennart Bondesson (KD), kommunalråd.

Satsningen på chefs- och ledarskapsutbildningen kommer istället innebära att perioden för genomförandet snabbas på och planeras vara klar till sommaren 2017. 

 - Ledarförsörjningen i Örebro kommun ska stärkas långsiktigt. Chefs- och ledarskapet kommer att vara en av nyckelfrågorna för att utveckla välfärden. De här satsningarna ska bidra till att stärka kompetensen hos ledarna och ge förutsättningar för att utbilda och rekrytera bristyrkesgrupper i Örebro kommun, säger Rasmus Persson (C), kommunalråd

Örebro har fått utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun och så sent som förra året visade utvärderingen av Örebro kommun de högsta resultaten som redovisats för någon kommun i SKLs granskning. De här satsningarna är ett led i att fortsätta kommunens kvalitetsarbete.

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-18 09:27