Örebro kommun höjer ambitionsnivån för deltagandet i Earth Hour

 

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt (KSU) beslutade idag att höja ambitionsnivån för kommunens deltagande i Earth Hour. Örebro kommuns deltagande kommer innebära information kring energianvändningens klimatpåverkan, nedsläckning av några kommunala fastigheter samt några fastigheter inom de kommunala bolagen. Under hösten 2015 ansökte Örebro kommun om att delta i Earth Hour City Challenge (EHCC), en global utmaning för städer i arbetet för en klimatsäker och hållbar framtid. Örebro klarade inrapporteringen och deltar därmed i EHCC 2016.

- Att vi deltar i Earth Hour City Challenge innebär ett bredare grepp som ger oss bättre möjligheter att förstärka kommunikationen av kommunens klimatarbete. Vår energianvändning måste utvecklas till en hållbar nivå. Att släcka en timma om året räddar inte planeten, men är en kraftfull symbolisk handling som kan påverka vårt beteende de andra 8759 timmarna, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd och ordförande i KSU

Kommunstyrelsens utskott beslutade att tillskjuta 30 000 kronor för att möjliggöra en extra kommunikationssatsning i år.

- Örebro kommun har deltagit med varierande ambitionsnivå under en följd av år. Genom att satsa dessa extra resurser höjer vi ambitionsnivån och når fler medborgare. För framtida generationers skull måste vår klimatpåverkan minskas och Earth Hour är ett bra tillfälle att manifestera det, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Earth Hour är en årlig global manifesten som organiseras av världsnaturfonden. Earth Hour 2016 infaller lördagen den 19 mars kl. 20:30-21:30. Vilka kommunala fastigheter som kommer släckas ner vid årets manifestation är inte bestämt i dagsläget.

- Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med miljö- och klimatfrågor för ett hållbart samhälle. Klimatet och jordens uppvärmning är något som påverka alla och därför måste vi alltid sätta upp hårda mål för att nå resultat, säger Rasmus Persson (C) kommunalråd

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-09 14:07