Pressmeddelande: Socialdemokrater från Stockholms stads ledning i Örebro under två dagar

Socialdemokrater från Stockholms stads politiska ledning besöker Örebro under två dagar för att utbyta goda exempel på utvecklingsarbete. Under dagarna kommer flera områden behandlas såsom bostadsbyggande, jobb och social välfärd samt skolans framtid och utmaningar.

- Örebro har nått framgångar inom flera områden och vi ser att det intresserar såväl andra kommuner som ministrar. Vi välkomnar erfarenhetsutbyten och besök, det ger oss värdefull kunskap och idéer som vi kan ta med oss i vårt fortsatta arbete, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.
Mälarregionen med Örebro och Stockholm på var sida har flera gemensamma nämnare som gör det aktuellt att diskutera kommunikationer, näringslivsutveckling, forskning och utbildning samt bostads- och arbetsmarknad.
- Både Örebro och Stockholm delar många gemensamma utmaningar. Bostadsbristen är en av dem. Örebro har landets kortaste planprocesser. Efter åtta år med Alliansen har vi äntligen kommit igång med byggandet i Stockholm, på kort tid har vi fått upp takten. Det är vi kommuner som kommer bygga bort bostadsbristen och ett socialdemokratiskt styre både prioriterar och levererar bostäder. Det här är ett bra sätt att utbyta erfarenheter, säger Karin Wanngård (S) finansborgarråd i Stockholms stad.
Från Stockholms kommunledning deltar förrutom finansborgarrådet Karin Wanngård även arbetsmarknads- och idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren samt skolborgarrådet Olle Burell. Från Örebro deltar kommunalrådet tillika kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilssin (S) samt kommunalrådet Björn Sundin (S).
För mer information
Kenneth Nilsson, tel: 019-21 40 09
Tomas Gustavsson, pressekreterare till Karin Wanngård tel: 076-12 29 199
Jonas Karlsson, Kanslichef, tel: 0706-311363, jonas.karlsson@orebro.se.
Sidan uppdaterades senast: 2016-02-25 09:46