Resor till fritids för särskoleelever ska utredas

Under hösten har det funnits en diskussion om behovet av resor till och från fritids för barn som går i särskola. Frågan har aktualiserats eftersom kostnaden blir betydligt högre, än för de barn som kan köpa ett månadskort och själva resa med allmän kollektivtrafik till och från sin fritidsverksamhet.– För särskoleelever som ska till fritids blir prisskillnaden orimligt stor och jag har för avsikt att begära att Länstrafiken utreder möjligheten att rätta till det, säger Thomas Esbjörnsson (S), skolkommunalråd Örebro kommun.

Idag kostar ett månadskort för barn upp till 20 år 250 kronor i månaden i stadstrafiken medan månadskostnaden för barn som ska resa till och från fritids är betydligt högre. Varje resa med färdtjänst kostar 40 kronor och eftersom ett högkostnadsskydd inträder efter 16 resor blir den maximala månadskostnaden 640 kronor.

– Idag så betalar vuxna och barn lika mycket för resor i färdtjänsten medan barn reser för halva kostnaden i den vanliga kollektivtrafiken. Det skulle kunna vara ett sätt att rätta till skillnaden, fortsätter Thomas Esbjörnsson.

– En viss prisskillnad mellan färdtjänst och kollektivtrafik kan vara motiverad av att färdtjänsten erbjuder en högre servicegrad, men jag håller med om att prisskillnaden är stor, säger Jonas Karlsson (S), ordförande Länstrafiken.

Länstrafiken sköter idag färdtjänsten åt kommunerna i Örebro län och för att det ska fungera på ett effektivt och rättvist sätt måste villkoren var lika i hela länet.

– Om det finns ett önskemål från Örebro kommun om att titta närmare på kostnaden för barn- och unga som reser med färdtjänst ska vi självklart göra det, men då måste vi göra det tillsammans med samtliga kommuner i länet, avslutar Jonas Karlsson.

För mer information:

Thomas Esbjörnsson 076 551 4863

Jonas Karlsson 070 631 1363

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-03 16:05