S Örebro lovar – Örebro ska bli Sveriges bästa miljökommun

Örebro ska bli Sveriges bästa miljökommun. Det ska bli verklighet genom bland annat satsningar på förnyelsebar el, bättre kollektivtrafik och mer ekologisk mat. I senaste kommunrankningen blev Örebro Sveriges tredje bästa miljökommun.


-           Satsningarna som vi vill göra på vindkraft och solenergi nästa mandatperiod innebär att kommunen år 2018 kommer att bli självförsörjande på förnyelsebar el. Det är unikt i landet. Ska vi göra oss oberoende av fossila bränslen måste kommunen agera, säger Björn Sundin (S) kommunalråd. 

-           Örebro är ett exempel på en kommun som ligger i framkant. Fler kommuner måste jobba mer med miljö- och klimatfrågan. Regeringens politik har misslyckat. Naturvårdsverket konstaterar att 14 av de 16 nationella miljömålen inte nås. Vi förslår därför att en miljard kronor ska fördelas ut till kommuner och regioner som vill göra miljö- och klimatinsatser, säger Matilda Ernkrans (S) riksdagsledamot och S nationella talesperson miljö och klimat. 

Här finns mer information om Socialdemokraternas i Örebros miljö- och klimatlöften för nästa mandatperiod: http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/Orebro/Media1/Nyheter/Socialdemokraterna-i-Orebro-vill-skynda-pa-klimatarbetet-och-lovar-10-nya-vindkraftverk/

Här finns mer information om Socialdemokraternas satsning på Miljömiljarden: http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/En-miljard-till-miljomal/

Här finns en presentation som Björn Sundin (S) och Matilda Ernkrans (S) visar på sin föreläsningturné om hur Örebro kan bli Sveriges bästa miljökommun (länk till presentationen)

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-05 15:52