Satsning på giftfria miljöer och sociala investeringar

I mars bereder Kommunstyrelsen beslut om att satsa totalt 7,9 miljoner kronor på giftfria miljöer i skola och barnomsorg samt sociala investeringar för åtgärder mot utanförskap. Det är tack vare att Örebro kommun har gjort ett bra resultat för 2015 som en tidigare återbetalning av försäkringspremie nu kan användas till dessa satsningar.

 

Kommunen har under ett antal år reserverat medel för sociala investeringar. Medlen är avsedda att användas till satsningar på förebyggande åtgärder mot utanförskap, med fokus på nytänkande, samverkan och utvärdering. Kostnaderna för dessa satsningar tas från kommunens outnyttjade AFA-medel, vilket är en återbetalning av en försäkringspremie.  

-          När kommunen satsar på sociala investeringar kan vi jobba brett och förebyggande med tidiga insatser. När vi jobbar mot utanförskap är det avgörande att vi satsar långsiktigt och gör det tillsammans med olika aktörer som vill bidra till samhällets utveckling. En tidig insats innebär en möjlighet att undvika problem, skador och onödiga kostnader i framtiden, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Örebro kommun har ett pågående strategiarbetet för giftfri miljö, och en rad åtgärdsförslag har tagits fram av kommunens tjänstemän. I enlighet med dessa förslag föreslås nu att 1 miljon kronor reserveras ur outnyttjade AFA-medel för att arbeta för en giftfri miljö inom skola och barnomsorg.  

-          Först och främst jobbar vi för att minska barnens exponering för gifter. Nu har vi avsatt en miljon kronor för att byta ut gamla leksaker och se över barnens lekmiljöer i förskolor och skolor, säger Lennart Bondesson (KD), kommunalråd  

-          Kommunens budget står sig stark, vilket medför att vi nu har möjlighet att satsa extra på åtgärder som betyder mycket för oss. Just giftfria miljöer för våra barn och sociala investeringar vet vi gör stora avtryck i våra verksamheter både nu och inför framtiden, säger Rasmus Persson (C), kommunalråd 

Mer info:

Kenneth Nilsson (S):                 019 214009
Lennart Bondeson (KD):          0703 26 24 08
Rasmus Persson (C):                 0730 77 77 44

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-22 10:23