Satsningar på barn, familjer och skola i Varberga och Oxhagen

Mer tidiga insatser för de yngsta barnen och ökat stöd till familjerna i Varberga och Oxhagen. I morgon fattar kommunstyrelsen beslut om investeringar som syftar till att minska social och ekonomisk utsatthet och öka barnens måluppfyllelse i skolan. Satsningen riktar sig främst till barn i åldersgruppen 0-9 år. Inom ramen för satsningarna kommer ett tvärkompetensteam tillsättas, specialpedagogisk kompetensutveckling av förskolepedagoger genomföras och El Sistema (musikalisk pedagogik) införas. – Vårt arbete med att bekämpa barnfattigdom och minska klyftorna i Örebro går framåt, men fler krafter behövs i arbetet. Genom att satsa nya resurser på att stärka det lokala engagemanget i Varberga och Oxhagen, tror vi att fler av de idéer och den kraft som finns i områdena kommer till nytta, säger Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande.
 
Ett tvärkompetensteam tillsätts som ska utgå från familjecentralen i Oxhagen. Teamet ska arbeta med att få fler föräldrar ta emot stöd som både de själva och deras barn kan ha behov av. Teamet kommer att bestå av en specialpedagog, familjeterapeut och en socionom. För att ytterligare förstärka arbetet med de yngsta barnen kommer alla förskolepedagoger i området få kompetensutveckling i specialpedagogik och neuropsykiatrisk problematik.

 – För att tidigt kunna uppmärksamma behov hos barn och ge dem rätt stöd behövs det här kompetenslyftet. Om ett barn som behöver extra stöd får det tidigt i förskolan ökar möjligheterna kraftigt att barnet lyckas senare i skolgången. Vi behöver personal som kan fånga upp signalerna tidigt, säger Rasmus Persson (c), kommunalråd.

El Sistema är en metod där musiken används för social utveckling. I Sverige har den bland annat använts i Göteborg med gott resultat. El Sistema ska införas för eleverna i förskoleklass på Hagaskolan samt för 5-åringarna på förskolan Blåmesen.

 – Den här satsningen syftar till att stärka barnens sociala utveckling genom att delta i regelbundna aktiviteter och genom att få föräldrarna att engagera sig i barnens skolgång. Barnen ska även få uppleva känslan av att musicera tillsammans med en orkester, exempelvis Svenska kammarorkestern, säger Lennart Bondesson (kd), kommunalråd.

Totalt investerar kommunen 10,4 miljoner under en treårsperiod 2014-2017. Pengarna tas av speciellt avsatta medel för sociala investeringar

Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande, 0703-75 16 37
Rasmus Persson (C), kommunalråd, 0730-77 77 44
Lennart Bondeson (KD), kommunalråd, 0703-26 24 08

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-22 11:26