Socialdemokraterna i Örebros framtidskontrakt – 5000 jobb skapas i Örebro

Socialdemokraterna i Örebro kommer att gå till val med 10 vallöften. Fokus är jobben, investeringar i skolan, en bättre välfärd och ett hållbart Örebro. Ett av vallöften är att 5000 jobb skapas i Örebro genom stora investeringar i skolor, förskolor, äldreboenden, klimatomställning och i ÖBO-bostäder.

- Vi Socialdemokrater investerar i Örebros utveckling för bättre välfärd och fler jobb. Minst 5000 jobb skapas i Örebro genom investeringar i välfärden. Vi har räknat fram effekterna av de investeringar vi vill göra i dialog med organisationen Svensk byggindustri. Antalet jobb beräknas utifrån att vi socialdemokrater vill investera minst 6 miljarder kronor inom Örebros kommunkoncern under fyra år, säger Lena Baastad (S) kommunstyrelsens ordförande.

En viktig motor i hur jobb skapas i vårt land är byggindustrin. Effekterna blir väldigt stora också i andra branscher. När alla dessa människor jobbar och får lön påverkar de också sitt närsamhälle. De använder de pengar de tjänar till att betala för egna bostäder, mat och andra typer av varor och tjänster. Jobben i matbutiken, frisörsalongen och restaurangen skapas på grund av att andra har jobb.

- Jobben går först för Socialdemokraterna. När Moderaterna vägrar att investera i kommunens framtid, missar de hela idén med hur jobb skapas och hur vi förbättrar välfärden. En effekt av investeringarna blir fler lokala jobb. Om jobben ska komma i första rummet krävs politiskt mod, säger Håkan Bergman (S) riksdagsledamot och ordförande Socialdemokraterna Örebro.
 
Socialdemokraterna i Örebros 10 vallöften:

JOBBEN FÖRST
INGEN SOM KAN JOBBA SKA BEHÖVA GÅ ARBETSLÖS
•Med en socialdemokratisk regering får alla ungdomar rätt till arbete, praktik eller utbildning inom 90 dagar. Då får fler arbetslösa ungdomar jobb och behovet av bidrag fortsätter att minska i Örebro.
• Växande företag i Örebro kommun ska hitta rätt kompetens. Moderatregeringen har skrotat yrkesutbildningen. Vi ska satsa 20 miljoner kronor årligen på lokal yrkesutbildning för att få fler människor i arbete.
• Vi investerar i Örebros utveckling för bättre välfärd och fler jobb. Över 5000 jobb tryggas i Örebro genom investeringar i skolor, förskolor, äldreboenden, klimatomställning och ÖBO-bostäder. (Läs mer om hur det går till på www.orebroskaparjobb.nu)

INVESTERA I SKOLAN
BÄTTRE SKOLRESULTAT GÅR FÖRE FLER SKATTESÄNKNINGAR
• Alla barn ska nå målen i skolan. Elever som får rätt stöd tidigt lyckas bättre. Därför vill vi satsa mer resurser till eleverna i årskurs 1-3. Fler speciallärare ska anställas i Örebro kommun.
• Sedan 2011 har Örebro kommun lagt 1 miljard kronor på att rusta och bygga nya förskolor och skolor. Det arbetet ska fortsätta på samma kraftfulla sätt. Vi kommer även påbörja ett nytt arbete med att skapa giftfria miljöer för barn och ungdomar.
 
BÄTTRE VÄLFÄRD
ÖKAD KVALITET GÅR FÖRE VINSTJAKT
• I dag får alla under 25 år gratis vård i Örebro läns landsting. Nu går vi vidare. Alla över 85 år ska få gratis vård.
• Alla ska erbjudas en personlig kontakt med en vårdcentral samma dag som man söker vård.
• Vi ska säkra en god omsorg av våra äldre genom höga kvalitetskrav oavsett utförare. Gemensamma resurser ska gå till välfärd, inte till aktieägares vinstuttag.
 
ETT HÅLLBART ÖREBRO
EN VÄXANDE KOMMUN SOM TAR ANSVAR FÖR MILJÖN
• Örebro ska vara Sveriges bästa miljökommun. Örebro kommun ska göra nya investeringar för att nå målet om att vara självförsörjande på förnyelsebar el år 2018. Andelen ekologisk och närodlad mat i skolan och äldreomsorgen ska fördubblas under mandatperioden.
• Örebro kommun ska skapa förutsättningar för 3000 nya bostäder. ÖBO ska, i samverkan med andra aktörer, ta ansvar för bostadsbyggandet i ett växande Örebro.
 
Läs hela valprogrammet här
Mer information om hur de 5000 jobben ska skapas: orebroskaparjobb.nu
 
Kontaktuppgifter:
Lena Baastad (S), 0703 75 16 37
Håkan Bergman (S), 0708 24 78 11

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-13 10:34