Tidiga insatser i skolan

Inför valet ger Socialdemokraterna i Örebro ett vallöfte att satsa på de yngre barnen. Tidiga insatser lyckas bättre .

 

– Alla barn ska nå målen i skolan, säger Lena Baastad (S). Vi vet att elever som får rätt hjälp tidigt lyckas bättre i skolan därför lovar vi socialdemokrater i Örebro mer resurser till eleverna i årskurs 1-3. Vi lovar också att fler speciallärare ska anställas i kommunen. 

– Regeringen har lämnat oss i kommunerna ensamma med ansvaret för skolan allt för länge nu, säger Lena Baastad (S). Vi behöver en regering som hjälper till med finansieringen och inte enbart ägnar sig åt skattesänkningar. Med en socialdemokratisk regering ges Örebro kommun 45 extra miljoner för att minska klasstorlekarna och grupperna i förskolan.

 

– Skolorna i Örebro blir allt bättre, säger Thomas Esbjörnsson (S). Kvaliteten i undervisningen ökar hela tiden och elever och föräldrar bli allt nöjdare med sin skola. Vi socialdemokrater har under den här mandatperioden prioriterat skolutveckling och satsat på lärare som arbetar som kvalitetsutvecklare och stödjer lärare och rektorer bland annat. 

– Fortfarande är det ungefär femton procent av grundskoleeleverna som inte har behörighet att gå vidare till gymnasiet i Örebro kommun, säger Thomas Esbjörnsson (S). Det är inte acceptabelt. De tidiga insatserna måste både bli fler och bättre. Därför lovar vi en satsning på de yngre barnen.

 

Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro

Thomas Esbjörnsson (S), kommunalråd med ansvar för Barn och utbildning 

För mer information:

Lena Baastad 070 3751637

Thomas Esbjörnsson 076 5514863  

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-11 10:18