Utvecklingen i skolan ska vändas

 

En ny rapport från Skolverket visar att kunskapsraset fortsätter i den svenska skolan. Allt färre elever klarar kraven för att studera på gymnasiet. Föräldrars studiebakgrund får en allt större betydelse för hur det går för eleverna. – Det skapas allt djupare klyftor i svensk skola. Den utvecklingen måste vända. Fler tidiga insatser måste ske bland de barn som behöver det bäst, säger Lena Baastad kommunstyrelsens ordförande (S). 

Skolverkets rapport visar att bland barn till akademiker är det 5 procent som inte klarar gymnasiebehörighet. Bland barn till lågutbildade är det 42 procent som inte får godkända slutbetyg, när de slutar nionde klass. 

– Jag och socialdemokraterna tänker inte acceptera att den utvecklingen får fäste i Örebro. Därför ska fler tidiga insatser göras i våra skolor. Barnen ska få bästa möjliga stöd från början, i årskurs 1-3. Jag är beredd att ta fram de ekonomiska resurser som behövs för att prioritera sådana insatser, säger Lena Baastad.

I Örebro finns en god grund att bygga vidare på. Arbetet med att prioritera lärarlönerna har påbörjats. Kommunen har skapat en organisation för pedagogiskt utveckling samt säkrat läxläsning på alla skolor. Vi har investerat i nya, förbättrade skolmiljöer. Det är ett arbete som måste fortsätta.   

Lena Baastad tror att en av de avgörande frågorna är att personalen får arbetsro, för att skolan ska kunna utvecklas åt rätt håll. Lärarna inom skolan måste få en chans att agera som de proffs de är och inte behöva anpassa sig till förändringar och ökad administrativ börda hela tiden.

 – En jämlik skola kräver inte bara insikt om vad som är fel idag. Det kräver också duktiga lärare och en skola med muskler nog att göra sitt jobb bra. För oss som är politiker idag är inte frågan egentligen vems fel det är, utan vad vi ska göra åt det, säger Lena Baastad. Lena Baastad menar att det har stor betydelse för Örebro vilken regering som styr landet efter valet. 

– Här i Örebro ska vi prioritera fram mer resurser till tidiga insatser i skolan, oavsett vilken regering vi får. Men samtidigt kan jag konstatera att ju mer ensamma kommunerna blir med att finansiera skolan utmaningar, desto mer riskerar klyftorna att fortsätta att öka runt om i landet.

– Med en s-regering får vi 125 miljoner kronor till skolan och förskolan. Från Alliansregeringen kan vi inte förvänta oss någonting, eftersom de lagt alla sina resurser på skattesänkningar. Det är klart att det gör skillnad.  

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-11 10:58