Var ska det byggas i Örebro?

Örebro kommun ska bli tydligare när det gäller hur och var bostäder och verksamhetslokaler kan byggas. Nu har en handlingsplan för stadens byggande tagits fram som beskriver vart det kan byggas. Syftet är att det ska bli snabbare och enklare att bygga i Örebro.

- Vi måste vårda den starka befolkningstillväxt vi har. Om det inte finns bostäder att bo i kommer den att mattas av. Därför är den nya handlingsplanen otroligt viktig. Den gör byggandet mer effektivt samtidigt som vi kan värna viktiga principer som att staden ska växa klimatsmart och socialt hållbart, säger Björn Sundin (S) kommunalråd samhällsbyggnad.

Framtagandet av handlingsplanen är ett initiativ från den politiska majoriteten men har jobbats fram i en parlamentarisk grupp, med representanter från alla partier. Hannah Ljung som är vice ordförande i programnämnd samhällsbyggnad har lett arbetet. Handlingsplanen har varit på en remissrunda och synpunkter har samlats in från fastighetsägare och medborgare. Beslut om handlingsplanen tas på programnämnd samhällsbyggnads möte 12 augusti.

- Syftet med planen är att göra byggprocessen mer effektiv. Vi pekar ut platser där det är möjligt att bygga i närtid. Och vi har tagit fram checklistor för att ha ett gemensamt underlag för hur vi ska jobba med förtätning och blandning i staden. Om byggföretag eller fastighetsägare i ett tidigt skeende vet hur vi vill att staden ska växa kan tiden från idé till färdigt hus kortas ned, s äger Hannah Ljung (C).

- När Örebro växer så kraftigt måste det ske klimatsmart och hållbart. En förtätad stad är klimatsmart, det gör det lättare att skapa bra bussförbindelser och liknande. Men när så mycket byggs måste vi hela tiden värna grönytor och platser för möten och fritid. Därför måste Örebro kommun vara mer aktiva i samband med nybyggen, säger Behcet Barsom, presidieledamot (KD) i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Bifogat finns två kartor som beskriver stadens byggande.

Utbyggnad bostäder
Utbyggnad verksamhet 

Kontaktuppgifter:
Björn Sundin (S): 0705 55 41 51
Hannah Ljung (C): 0702 94 01 31
Behcet Barsom (KD): 0730 77 77 36

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-12 14:45