Viktigt framsteg för tågstopp i Hovsta

Socialdemokraternas ambition är att skapa ett tågstopp i Hovsta och pengar finns avsatta för att påbörja bygget av en station. I mars/april väntas utredningen om exakt placering för stationen vara klar efter att Trafikverket nu åtagit sig att driva arbetet.


-           Trafikverket har nu helt och fullt gått in i projektet, och det är otroligt viktigt. Tidigare har det varit Örebro kommun som drivit frågan och bekostat utredningarna men i och med Trafikverkets besked ökas takten i arbetet, säger Björn Sundin (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Örebro kommun har hittills bekostat utredningsarbete och liknande, men Trafikverkets medverkan och engagemang i projektet är avgörande för att det ska gå i lås. Utredningen ska ta fram exakta lägen för en framtida station, inklusive hur planskilda korsningar mellan järnväg och vägtrafik ska kunna lösas. Utredningen beräknas vara klar i mars/april 2015 och först efter det kan detaljplaneringen för bygge av en station att inledas.

-           När vi väl byggt en station i Hovsta kommer flera av de tåg som redan idag passerar vilja stanna och då kommer Hovstaborna ha 7 minuter in till Resecentrum. Det är en tidsvinst för pendlare men också en klimatvinst. Området längs med stationen kommer att bli mer attraktivt och bostadsbyggandet kommer att få fart, avslutar Björn Sundin (S).

 

Kontaktuppgift:

Björn Sundin (S), 0705 55 41 51 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-04 17:02