"-Vi är tacksamma för gensvaret på företagarbrevet."

Lena Baatsad och Jonas Karlsson har skickat ut ett brev till företagare i Örebro. I brevet finns en inbjudan till att fortsätta utveckla Örebro. Socialdemokraterna är oroliga för den "stopp"-politik som nu förs av den nya högermajoriteten i kommunen.

-Vi fick respons direkt, och många har tagit personlig kontakt med oss, säger Lena Baastad (s).

I dagens Nerikes Allehanda kommenterar Jonas Karlsson responsen på brevet. Han är tacksam och glad över det stora gensvaret på den öppna inbjudan som fanns i brevet. Många har hört av sig och vill bidra med synpunkter och idéer.

- Jag märker att det finns en oro i Örebro för den nya majoritetens näringslivspolitik. Jag tolkar intresset för vårt nätverk som en direkt följd av oron för högerns "stopp"-politik. Men det visar också att det finns god vilja och många konstruktiva krafter i Örebro, avslutar Jonas Karlsson (s).

Fortsätt gärna höra av er till oss!

Lena Baastad                    Jonas Karlsson
Oppositionsråd (s)            Oppositionsråd (s)
070 - 375 16 37                 070 - 631 13 63
lena.baastad@orebro.se  jonas.karlsson@orebro.se

 

 

2007-01-25 09:28