100 dagar med högerkoalitionen i Örebro

Stopp för Örebros utveckling – start för systemskifte


Tisdagen den 10 april har moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet styrt Örebro i hundra dagar. I de frågor som är viktigast för örebroarna har de satt stopp genom ”stopplistor” eller genom uteblivna besked. När det gäller att påbörja ett systemskifte har dock partipolitiska stridsfrågor hastats fram.

Högerkoalitionens första 100 dagar granskas i en rapport som socialdemokraterna och vänsterpartiet presenterade på tisdagen. I rapporten ges också ett antal exempel på hur den nya kommunledningen undviker att leda kommunen.

- Kommunledningen bör vara ledning, inte bara fria debattörer som har åsikter om allting. Jag är övertygad om att örebroarna exempelvis är mer intresserade av vad kommunstyrelsens ordförande vill göra åt eventuella parkeringsproblem vid Behrn arena än att läsa att han är orolig i frågan, säger Jonas Karlsson, oppositionsledare (s).

- Sammanfattningsvis kan man konstatera att de första hundra dagarna mest präglats av stopplistor och brist på besked i ett antal viktiga frågor. Den nya majoriteten undviker öppna diskussioner och föredrar konfrontationspolitik, trots att det är mycket dåligt för Örebro, säger Lena Baastad, oppositionsledare (s).

- Trots allt prat om att minska utanförskapet så bidrar högerkoalitionen konsekvent till att arbetslöshet och utanförskap ökar. Satsningarna på de västra stadsdelarna stoppas, 200 färre ungdomar får ungdomsjobb och färre ungdomar får sysselsättning genom ungdomsgarantin och genom utvecklingsjobb, säger Murad Artin, kommunalråd (v).

- Det är också tydligt att högerkoalitionen väljer att spara på utsatta grupper. Trots att kvinnocentrum har behov av mer resurser för att klara att ta emot alla kvinnor och barn som drabbats av våld i nära relationer så låter högern bli att tillföra mer pengar. Trots att andra organisationer, som till exempel RFSL, vill göra viktiga insatser mot utanförskap och orättvisor så skjuter man upp hanteringen av deras ansökningar, säger Carina Dahl, kommunalråd (s).

Rapporten presenterades av de socialdemokratiska kommunalråden Jonas Karlsson och Carina Dahl, samt vänsterpartiets kommunalråd Murad Artin, på en pressträff.

Läs rapporten i sin helhet här.

2007-04-10 12:07