110 platser i nya trygghetsboenden

 

Marklyckans matsal var välfylld av intresserade människor


Det var mer än 60 intresserade personer som träffades i Marklyckans matsal på väster på söndagseftermiddagen. Mötet ordnades av socialdemokraterna som presenterade ett program för ett bra boende på äldre dar. Efter en kort inledning av Carina Dahl, kommunalråd (s), så kunde människor ställa frågor och delta i diskussionen. Flera frågor handlade om hur boendet kan bli tryggare och vilka kompetenskrav som gäller för vård- och omsorgspersonalen. Med på mötet fanns också Vård- och omsorgsnämnd Västers ordförande Jan Zetterqvist (s).

- Det var viktigt för oss att få komma ut och berätta om de idéer vi har för nya och fler äldreboenden. Många äldre undrar över frågor runt sitt boende och vi vill både kunna lyssna och ge svar, säger Carina Dahl.

På mötet presenterades ” Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.” (klicka på namnet för att läsa hela programmet. Ur innehållet märks bland annat:

Enklare hjälp i hemmet och tryggare vardag
 För att alla ska få ett bra liv på äldre dar ska alla över 80 år erbjudas fyra timmars service i hemmet per månad till en kostnad av 75 kronor per timme.

 Alla äldre med hemtjänst bör också kunna få information och hjälp med träning för en bättre hälsa.

Bättre avlastning för anhörigvårdare
 Kommunen ska kunna erbjuda avlastning i hemmet utan biståndsprövning, också på kvällar och helger.

Fler och nya former för seniorboende
 Nu vill vi starta utvecklingen mot ”Seniorboende Plus”.


110 nya platser i en ny form av äldreboende: Tryggbo
 Vi vill skapa en ny form av trygghetsboenden i Örebro. Inledningsvis ska  det skapas 110 stycken lägenheter i ”Tryggbo”.

Lättare hemkomst till sitt gamla eller nya boende efter vistelse på sjukhuset
 Det ska vara enkelt och tryggt att komma hem från sjukhuset. Därför har vi skapat 14 helt nya hemgångsplatser.

Fler särskilda boenden
 Snart påbörjas byggnationen av 80 nya vårdboendeplatser för demenssjuka.

 Vi vill verka för att äldre par ska kunna fortsätta att leva tillsammans – trots att maken eller makan behöver vård och omsorg på ett särskilt boende.

 Vi har infört en äldreläkare.

 Nya boendelösningar för äldre med annan etnisk bakgrund och för äldre med teckenspråk som förstaspråk.

 

För mer info kontaktaCarina Dahl, kommunalråd (s) 0703-47 88 53

2006-09-10 16:43