12 år med Socialdemokraterna

"Tolvåringen" är en rapport som sammanfattar vad vi socialdemokrater genomfört sedan vi fick väljarnas förtroende 1994.

Några exempel på vad som tas upp i rapporten är att det finns 300.000 fler jobb idag vilket innebär att arbetslösheten halverats och gått från 8 procent 1994 till att ligga på cirka 4 procent idag. 

I rapporten kan väljarna granska våra vallöften och verkligen se de framsteg som skett under det socialdemokratiska styret sedan 1994 i Sverige.

Läs rapporten här! 

2006-08-03 10:44