220 får gå från förskolan i Örebro med borgarnas vårdnadsbidrag

Pressmeddelande

2006-09-08 Socialdemokraterna i Örebro

Lena Baastad, kommunalråd (s) , 0703-75 16 37
Peter Dahlgren, politisk sekreterare, 0703-49 74 94


Mer än 220 personer i förskolan får gå från förskolan i Örebro med alliansens familjepolitik

Sammantaget innebär den moderatledda alliansens familjepolitik uteblivna satsningar på personal i förskolan och vårdnadsbidrag färre anställda, större grupper och sämre kvalitet. Det är barnen som betalar högeralliansens politik. När vårdnadsbidraget införs och statsbidragen till nya anställda i förskolan försvinner kommer Örebro kommun förlora 220 anställda, och då är detta en minimiberäkning.

Det visar socialdemokraternas rapport "Minst 16 000 i förskolan får gå – effekten av vårdnadsbidraget". Moderaterna har i riksdagen sagt nej till den satsning på 6 000 nya anställda i förskolan som socialdemokraterna gjort fram till 2006. Nu vill dessutom alliansen införa vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng.  Rapporten visar med tydlighet vilka negativa följder den moderatledda alliansens familjepolitik får för barnen och föräldrarna. Vårdnadsbidraget och barnomsorgspengen är ofinansierade. Totalt säger alliansen själva att det rör sig om 5 miljarder. Vårdnadsbidraget kommer att leda till att fler människor jobbar mindre, något som leder till förlorade skatteintäkter.

- Jag är förvånad över att de borgerliga partierna vill att färre arbetar och istället lever på bidrag. Att deras reformer sedan är  ofinansierade gör mig orolig för Örebro kommuns ekonomi. Totalt kommer deras satsning på ett vårdnadsbidrag kosta 45,8 miljoner kronor i Örebro kommun, och då bygger beräkningen endast på barn som idag inte har förskola/familjedaghem eller som bara har det på deltid, säger Lena Baastad.

Dessutom kommer alliansens krav på fri etableringsrätt för förskolor och nej till sänkt maxtaxa leda till att förskolorna som finns idag urholkas.

- Jag kan inte bli annat än upprörd och förbannad. Här har vi jobbat för en förskola med hög kvalitet, kompetent personal och pedagogiskt innehåll, och den moderatledda alliansen vill dra undan förutsättningarna fullständigt för en så viktig verksamhet. Vi vill bland annat  istället anställa minst 100 nya förskollärare, barnskötare och dagmammor fram till 2010 för att göra barnomsorgen ännu bättre, säger Lena Baastad.

Lena Baastad är föräldraledig idag 8/9. Det går ändå utmärkt att ringa henne på hennes mobiltelefon för intervju eller kommentarer: 0703-75 16 37.

2006-09-08 08:49