3 000 nya jobb

Här kan du läsa Mats Sjöströms artikel.

 

Många nya jobb i Örebro

Sysselsättningsutvecklingen har varit stark i Örebro de senaste åren. Den statistik som finns tillgänglig visar att antalet jobb i Örebro ökade med drygt 4000 under perioden 2000-2004. Jämfört med andra kommuner, i Örebros storlek, är det bara Eskilstuna som har en kraftigare ökning. Av de jämförbara kommunerna är det fortfarande Jönköping som har högst andel som har ett arbete – den så kallad förvärvsfrekvensen – men därefter följer Västerås och Örebro.

Det är positivt av flera skäl. För det första – och viktigast – är det bra för den som får jobbet. Arbete och möjlighet att försörja sig själv är grunden för vårt välfärdssamhälle. För det andra visar det på att företagen tror på möjligheterna och framtiden i Örebro. Fortsatta satsningar ger ökad tillväxt och ännu fler i jobb. För det tredje ger nya jobb ökade skatteintäkter och därmed pengar att satsa på en ännu bättre kommunal verksamhet i Örebro.

Men, det går inte att slå sig till ro och bara titta bakåt. Om den positiva trenden ska fortsätta krävs en fortsatt aktiv arbetsmarknads- och näringslivspolitik. Och här finns en tydlig skiljelinje mellan oss och de borgerliga partierna. Framförallt folkpartiet i Örebro förespråkar en helt annan linje i tillväxtfrågorna. Kommunen kan ändå inte påverka utvecklingen, resonerar partiföreträdaren Staffan Werme, så därför säger man nej till projekt för att öka antalet jobb inom lager, transport, besöksnäring och handel.

För mig är det ganska obegripligt, men lika fullt måste man respektera denna hållning. Om man ser till utvecklingen inom dessa branscher – som folkpartiet inte anser är värda att satsa på – blir det ännu svårare att förstå. Antalet anställda i handeln har ökat med cirka 600 personer 2001-2004. Från 2003 till 2006 har flera hundra lager- och logistikjobb möjliggjorts genom att kommunen tagit fram bra mark till företagen. Detta arbete måste fortsätta – mer mark till företag innebär fler jobb. Därför vill vi skapa 800 000 kvadratmeter mark för företagsetableringar i Västra Pilängen. Till detta ska läggas ungefär 400 000 kvadratmeter som tidigare detaljplanerats i Berglunda. Ytmässigt motsvarar det cirka 200 fotbollsplaner och när hela etableringsområdet är fullt utbyggt skapas här minst 3000 nya jobb.

Men det krävs också nytänkande. Vi socialdemokrater vill påbörja ett industrispår till Örebro flygplats, vilket skulle innebära ett lyft för fraktflyget, och stora möjligheter för lager- och logistikföretagen att expandera i Örebro. Första etappen blir att ansluta Berglunda och Västra Pilängen, vilket skulle ge de företag som etablerar sig möjlighet att transportera gods via järnväg.

För att ge cityhandeln förutsättningar att växa och anställa fler vill vi skapa 20 000 nya kvadratmeter handelsytor i centrala Örebro: längs Kungsgatan, genom utbyggnad av Klippetfastigheten och upprustning av miljön längs handelsstråket från Krämaren, via Våghustorget till Kompassen. Handeln i Mariebergsområdet expanderar och kompletterar affärerna i stan: Coop, Systembolaget och Bauhaus gör stora satsningar. För handeln och restaurangerna är turismen viktig. Utvecklingen för besöksnäringen i Örebro är mycket positiv. Vi socialdemokrater vill satsa på en centralt belägen mässa, vilken ger möjlighet för Örebro att vara värd för de riktigt stora arrangemangen. En ny mässa beräknas öka omsättningen kraftigt inom hotell, handel och restaurang och 100-300 nya jobb skapas.

Dessutom har yrkesgrupper  med akademisk kompetens – som statistiker, civilingenjörer, dataspecialister och universitetslärare – vuxit med 500-600 anställda i Örebro. Örebro kommun och universitetet har redan idag ett bra samarbete och det ska bli ännu bättre. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta arbetet för att Örebro universitet ska få läkarutbildning.

Minst 3000 nya jobb ska skapas i Örebro 2007-2010 genom att vi underlättar nyetableringar och tillväxt. Tillsammans med näringslivet vill vi satsa på branscher som besöksnäring, lager, transport, handel samt forskning och utbildning.

Mats Sjöström (s), kommunstyrelsens ordförande

2006-06-29 09:03