500 nya villatomter och mer hyrköp

Örebro växer och behöver fler bostäder. Det måste byggas 400-500 nya bostäder om året med den befolkningsökning som Örebro har idag per år.

- Vi kommer fortsätta föra en aktiv bostadspolitik i Örebro. Det betyder bland annat att vi vill se till att det skapas 500 nya villatomter i Örebro, säger Jonas Karlsson, kommunalråd (s).

Här är några exempel på områden där det nu planeras för nya tomter:
Ormesta (etapp 1), 28 villatomter
Näsby, 70 villatomter
Södra Lindhult, 80 villatomter
Mellringe, 50 villatomter
Norra Bro/Brickebacken. 40 villatomter

Även ÖBO ska fortsätta sin satsning på sina populära hyrköp av småhus.

- Vi socialdemokrater vill och erbjuda mark för byggnation till de som kan erbjuda de kommande ägarna lägsta boendekostnaderna. Vi vill se fler yteffektiva bostäder och ”smarta” lösningar, avslutar Jonas Karlsson.

För mer information kontakta Jonas Karlsson, 0706-31 13 63

2006-09-09 11:24