Aktiva och friska äldre

I en debattartikel redogör Carina Dahl (s), kommunalråd med ansvar för Social välfärd, hur socialdmeokraterna ska kunna ska ett bra liv på äldre dar för människor i Örebro.

- - - -

Aktiva och friska äldre
Varje år får fler och fler svenskar möjlighet att uppleva sin hundraårsdag. Vi lever friskare, och vi blir allt äldre. Det är en fantastisk utveckling. Fler kan njuta av många friska år även efter pensioneringen. Att livslängden i Sverige är bland de längsta i världen är ett kvitto på Sveriges välstånd och våra medvetna satsningar på en välfärd för alla.

Men fler aktiva och friska äldre ställer också nya krav på sin välfärd och sina möjligheter att påverka. Därför vill vi Socialdemokrater att Sverige ska bli världens bästa land att åldras i.

För att fler äldre ska kunna ha en frisk och aktiv ålderdom i Örebro vill vi socialdemokrater förbättra flera saker.

För att ge de äldsta örebroarna ett bra liv på äldre dar vill socialdemokraterna att alla över 80 år ska erbjudas fyra timmars service i hemmet per månad till en kostnad av 75 kronor per timme. Alla äldre över 80 år erbjuds ett kostnadsfritt hembesök för information. Vi vill införa hemservicen från 2007, förutsatt att vi får förtroende att fortsätta leda kommunen.

Det är viktigt att få träffa människor och ha trevligt. Det ger bättre hälsa och livslust. I det här arbetet spelar de frivilliga krafterna en mycket stor roll. Vi vill därför förbättra samordningen av aktiviteter och lokaler så att frivilliga krafter på ett bättre sätt kan använda kommunens lokaler.

Alla människor ska kunna känna sig trygga i samhället. Ofta handlar det om små saker som gör stor skillnad i vardagen. Allt från halkfria mattor till bra belysning i trapphuset. Vi tror att ett förebyggande arbete kommer att stärka många äldre och olyckor undviks. Det tjänar alla på. Vi vill därför satsa resurser på att informera äldre hur deras vardag med enkla medel kan bli tryggare och säkrare.

Det kommer behövas fler åtgärder för fler friska och aktiva äldre men vi tror att hemservice, starkare frivilligkrafter och ett förebyggande arbete är en bra början på ett bra liv på äldre dar.

Carina Dahl (s)
Kommunalråd

2006-06-30 10:27