Aktivitetsmånad: Vilka orättvisor ser du?

Under hela april månad är Socialdemokraterna i Örebro ute och frågar medborgarna om vilka orättvisor de ser i sin vardag. Tisdagen den första april besöker socialdemokratiska ledamöter från programnämnderna Barn och Utbildning samt Social välfärd hushåll i Brickebacken.
Socialdemokraterna i Örebro har bestämt sig för att prata med 40 000 örebroare innan valet 2010. Som ett led i detta är Socialdemokraterna i Örebro ute varje tisdag året om och knackar dörr för att fånga upp viktiga frågor och prata med människor.


I aprils första dörrknackningstisdag får delar av Brickebacken besök, främst hushåll på tallrisvägen. Med under kvällen är bland annat Socialdemokraternas oppositionsråd Lena Baastad.


- Vi har bestämt oss att träffa många människor för samtal och frågor. Det är många som aldrig för fram sina åsikter till oss politiker och som inte får bidra med sina erfarenheter när beslut tas. Därför måste vi anstränga oss lite extra för att nå dem säger Lena Baastad, socialdemokratiskt oppositionsråd i Örebro.


Örebro är en bra stad att leva i och Örebro växer därför att människor vill bo och arbeta här. Vi har en väl utbyggd välfärd och vacker miljö. Men vi ser också att orättvisor finns och att klyftan mellan de som har och de som inte har växer. Vi vill fånga upp konkreta exempel på orättvisor som människor upplever i sin vardag. Det är orättvisor som politiken och medborgare tillsammans kan göra något åt.


Media är välkommen att delta. Vi träffas tisdag 1 april klockan 17.00 på Socialdemokraternas lokal Stortorget 19 i Örebro.

För mer information kontakta gärna Lena Baastad, 070-3751637

2008-03-31 16:07