Aktivitetsveckan har smygstartat

Nu har aktivitetsveckan smygstartat. Under torsdagskvällen fannas socialdemokraterna i Varberga och Björkhaga.

- I Varberga delade vi material om en ny aktivitetspark i Varbergaskogen. Vi tänker komma tillbaka till Vargerga och prata mer med de boende här om det, säger Simon Kjellin som är ansvarig för de utåtriktade aktiviteterna.

Aktivitetsparken syftar till att bygga en ny park på Väster. Lika fin som stadsparken, men inte likadan. Fokus ligger på upplevelser och rekreation.

Flera socialdemokrater fanns också på plats för att knacka dörr i Björkhaga.

- Ja, vi är ute för att fråga människor om bilden av socialdemokraterna. Vilka är våra starka sidor och vilka är våra svaga, avslutar Peter Dahlgren, politisk sekreterare.

Mötena med människor i Varberga är en viktig del i formandet av en politik för framtiden. Socialdemokraterna vill lyssna och lära för att bättre förstår människors vardag.

Vill du veta mer om aktivitetsveckorna? Kontakta Simon Kjellin, 019-167107, 0706-167107.

2007-03-15 20:49