Alliansregeringen visar ingen respekt för pendlarna i Mälardalen

Det senaste året har frågan om dåligt fungerande pendlingsmöjligheter diskuterats mycket i media. Inställda tåg och stora förseningar har varit vardagen för många av de som pendlar i Mälardalen. Cirka 800 örebroare har sitt arbete i Stockholm och många fler är beroende av goda kommunikationer med Stockholm och resten av Mälardalen.

- I ivern över att hitta en "politisk" lösning efter att stockholmarna sagt ja till trängselskatter har man presenterat en lösning som varken löser pendlarnas problem eller miljöfrågorna. Det är uppenbart att önskan att hitta riksdagsmajoriteter har varit överordnad medborgarnas behov och önskemål, säger Jonas Karlsson, kommunalråd (s) i Örebro.

För många pendlare har kapacitetsproblemen för järnvägstrafiken in mot och genom Stockholm inneburit stora bekymmer. När beslutet om en ny järnvägstunnel i Stockholm kom, så innebar det för första gången att man presenterade en början på en lösning för hur tågtrafiken ska kunna passera Stockholm.

- Jag tror knappast att de pendlare som reser med tågen idag är så imponerade av att den beslutade järnvägstunneln ersätts med en ny utredning och en statlig förhandlingsman, fortsätter Jonas Karlsson.

En investering på 13 miljarder kronor som skulle kunna bidra till att lösa upp problemen för alla de som tågpendlar in mot Stockholm och som bidrar till en nationellt bättre tågtrafik byts ut, rakt av, mot en ny bilväg. En järnvägsinvestering på 13 miljarder ersätts av en väginvestering på 19 miljarder, som dessutom ska betalas av trängselskatterna. Det ger varken mer pengar till infrastruktur i Stockholmsregionen eller bättre förutsättningar för Mälardalen.

- Att Högeralliansen inte prioriterade miljöfrågor stod klart redan innan valet. Med det förslag man lagt nu visar man det ännu tydligare. Nya vägar ska byggas på bekostnad av framtidssatsningar på järnvägstrafiken, avslutar Jonas Karlsson.

Jonas Karlsson
Kommunalråd (s)

2006-10-03 15:21