Allt svårare vara fritidspolitiker i Örebro

Pressmeddelande från socialdemokraterna och vänsterpartiet  i Kultur-och Medborgarnämnden.

Just nu pågår en jättelik förändring av organisationen i Örebro kommun. Det verkar klart att den påverkar alla driftnämnder. Vi är rädda för att omorganisation kommer att betyda att det blir svårare att vara fritidspolitiker i Örebro kommun. Den nya organisationen riskerar att flytta möjligheterna till insyn och goda underlag för beslut en bred folkligt förankrad demokratisk organisation till några få heltidsanställda toppolitiker. 

I driftnämnderna sitter fritidspolitiker, alltså vanliga människor som på sin fritid, utan några andra resurser än sig själva, ställer upp för olika partier för att få en god demokratisk förankring av beslut.

Då har det också varit viktigt att ha anställda tjänstemän som specialiserat sig på olika frågor i olika nämnder för att just ge fritidspolitikerna goda underlag för beslut. Nu ska dessa resurser minskas, tjänstemannaresurser motsvarande 150 miljoner kronor ska bort, kanslier och förvaltningar slås ihop eller avskaffas. I nästa steg påverkas den demokratiska politiska organisationen genom att de nämnder som finns kvar inte kommer att ha samma möjligheter som idag att få genomarbetade underlag och utredningar som grund för beslut som ska fattas.

Den fritidspolitiska organisationen, alla fritidspolitiker, kommer att påverkas, oavsett partitillhörighet. Men ingen kommer att ha fått säga vad man tycker om förändringarna.

Självklart måste kommunal organisation och verksamhet hela tiden utvecklas och effektiviseras. Men nu stressas en helt ny organisation fram av den borgerliga kommunledningen, heltidspolitiker i kommunstyrelsen med en stor stab av administrativa resurser till sitt förfogande. Trots det finns inga analyser av vilka konsekvenserna av förändringarna för den politiska organisationen blir på kort och lång sikt. Ingen kan idag ens säga hur många som ska jobba i organisationens olika delar, eller med vad.

Vi menar att förslaget till ny tjänstemannaorganisation borde gått ut på remiss till oss och till fritidspolitiker i alla andra driftnämnder, innan beslut tas i  kommunstyrelsen.  Tyvärr ville inte den borgerliga majoriteten i nämnden inse vikten av detta, utan avslog vår begäran.

Att försämra villkoren för fritidspolitiker stärker inte den lokala demokratin. Det visar bara att borgerliga toppolitiker vill centralisera makten till sig själva.

Vill du tycka till om den här frågan? Klicka här!

2008-02-15 11:33