Alltför snabbt beslut om att dra in parkeringsplatser

 

2007-05-10 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Tekniska nämnden

Lars-Erik Soting (s), andre vice ordförande, 073-337 80 16


Idag fattade Tekniska nämndens majoritet beslut om att ta bort parkeringsplatserna från Stortorgets mellandel. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslog en annan tidplan.

- I grunden är det ett steg i rätt riktning att få bort bilarna från Stortorget. Men vi är tveksamma till att göra det så fort och utan en klar idé om vad som ska göras istället. Förändringen borde dessutom göras i samverkan med handlarna och fastighetsägarna i City, säger Lars-Erik Soting (s), andre vice ordförande.

- Den här förändringen innebär  också en minskning av Tekniska nämndens intäkter via parkeringsavgifter, resurser som nu måste hittas i majoritetens redan svaga budget, avslutar Lars-Erik Soting.

För ytterligare kommentarer kontakta Lars-Erik Soting, andre vice ordförande, 073-337 80 16

2007-05-10 14:56