Ameer Sachet: Tobakslagen måste ses över

Ameer Sachet (s)

I en motion till riksdagen föreslår Ameer Sachet (s), Lennart Axelsson (s), Thomas Bodström (s), Helena Frisk (s) och Eva-Lena Jansson (s) en översyn av tobakslagen. Bakgrunden är den att nyligen upphävde Länsstyrelsen i Örebro ett beslut som togs i Miljönämnden i Örebro om förbud av tobaksförsäljning under en viss tid för ett par tobakshandlare. Bakgrunden till beslutet var att polisen genom egna spaningar funnit att försäljning av cigaretter till personer under 18 år skett i stor omfattning.

Örebro kommunsbeslut upphävdes därför att det inte fanns något lagligt utrymme att dra in tobakstillstånd som det gör med alkoholtillstånd.


De socialdemokratiska motionärerna tycker att det är olyckligt att det inte finns något lagligt stöd för att genomföra försäljningsförbud av tobak ens då det finns bevis om upprepade lagbrott. De vill att det görs en översyn av tobakslagen i avseende att
möjliggöra försäljningsförbud av tobak på motsvarande sätt som inom alkohollagstiftningen.

Här kan du läsa hela motionen.

 

2006-10-31 11:19