Äntligen kan Elgströmska huset öppna!

På lördag invigs Elgströmska huset, ett nytt vårdboende med 80 platser, i Mellringe. Carina Dahl, oppositionsråd, s, är glad över att de nya platserna nu kan invigas efter flera turer.

- Det har inte bara varit enkelt att ta fram dessa 80 platser, så därför är det glädjande att vi nu är framme i mål. I mars 2006 gjorde den dåvarande alliansen ihop med miljöpartiet ett konstigt utspel som förhalade processen med någon månad, säger Carina Dahl.

När nu Elgströmska huset öppnas är det som ett privat vårdboende, drivet av Attendo Care. Socialdemokraterna och vänsterpartiet hade hellre velat att boendet skulle drivas som en så kallad intraprenad, med större inflytande för personalen. Nu har istället kommunledningen gett Attendo Care fria tyglar att bland annat begränsa insynen och öppenheten, bland annat genom begränsad meddelarfrihet för de anställda, vilket socialdemokraterna vid ett flertal tillfällen påpekat.

Dessutom har det i media framkommit att personaltätheten blir betydligt lägre på Elgströmska huset, än vad den exempelvis är på Demenscentrum som ligger alldeles bredvid.

- Även om det är bra att boendet nu invigs är det tråkigt att man från kommunledningen inte ens var beredd att lyssna på våra farhågor och den kritik vi har haft. Mycket av den oro som finns hade minskat om kommunledningen varit intresserad av breda överenskommelser och samförstånd. Privatiseringsivern förblindade tyvärr majoriteten, säger Björn Sundin, socialdemokratisk talesperson i äldrefrågor.

2007-12-14 10:56