Äntligen satsning på vinterstadion


Under sitt sammanträde 17 januari fattade Fastighetsnämnden beslut om att påbörja byggnationen av en ny maskinhall för placering av nya kylmaskiner. Problemet är dock att den politiska majoriteten ännu inte fattat beslut om pengar till investeringen. De 27 miljoner kronor högerkoalitionen talar om är enligt fullmäktigebeslut bara 6 miljoner kronor. Den nya högermajoriteten i kommunen har förhalat investeringsbudgeten, vilket kan komma att drabba Vinterstadion och i förlängningen ÖSK bandys verksamhet.

- Vi i socialdemokraterna och vänsterpartiet var oroliga för att Fastighetsnämnden fattat beslut på luft. Därför krävde vi ett tilläggsyrkande till beslutet där Fastighetsnämnden omedelbart ska hemställa hos kommunstyrelsen om resterande del för investeringar på vinterstadion, säger Fisun Yavas.

Fastighetsnämnden biföll Socialdemokraternas och Västerpartiets förslag.

- Det var bra att vi kunde vara eniga om vårt förslag. Det visar att vi snabbt behöver ett beslut om resurser för investeringar i Vinterstadion, avslutar Fisun Yavas.


För mer information kontakta Fisun Yavas (s), 2 vice ordförande Fastighetsnämnden, 0706-63 19 50

2007-01-18 08:15