Arbetslivsministern: valet handlar om två modeller

På Stortorget höll Hans Karlsson ett kort tal där han tydligt belyste de två alternativen i höstens val.

- Precis som en säljare vill sänka priset för en vara för att sälja mer, vill alliansen sänka lönerna för att få ut fler i arbete, sade arbetslivsminister Hans Karlsson. Men vi behöver inte sänka lönerna, göra facken och kollektivavtalen svagare för att skapa nya jobb - arbetslösheten minskar i rask takt just nu.

Bland annat berättade Hans Karlsson om hur han väldigt ofta numera när han reser runt i Sverige ser byggkranar: Dessa är ett tydligt bevis på hur bra det går för Sverige. Det byggs hus, som sen ska målas och det blir nya bostäder eller nya företag.

Hans Karlsson avslutade med att uppmana alla att gå och rösta nästa söndag, det handlar om vilket samhälle vi vill ha.

2006-09-06 15:24