Årsmöte på Virginska skolan

 

Läget i kommunen, landstinget och riksdagen

Efter en inledande parentation så informerade Lena Baastad om läget i Örebro kommun. Örebro kommun står inför besparingar trots ett stort ekonomiskt överskott. Den nya högermajoriteten har aviserat neddragningar, men ännu är mycket oklart i hur det tänker styra och agera i kommunen. Därefter informerade Håkan Bergman om läget i landstinget. Landstingets ekonomi är god, men det finns vissa verksamheter som går med underskott. Håkan Bergman berättade att landstinget nu inleder arbetet med intraprenader. Först ut är vårdcentralen i Hallsberg. Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot, redogjorde för arbetet i riksdagen. Särskilt nämnde hon att den socialdemokratiska riksdagsgruppen nu kommer säga nej till det hårt kritiserade förslaget till avlyssning i Försvarets Radioanstalts regi.

Hur ska Sverige styras i framtiden?

Därefter informerade landshövding Sören Gunnarsson om ansvarskommitténs betänkande. Landshövdingens huvudbudskap var att människor ska engagera sig i arbetet, för processen pågår för fullt. Irén Lejegren informerade om hur regionförbundet för Örebro län arbetade med frågan. Särskilt nämnde hon att partidistriktet också arbetar med frågan. Partidistriktet kommer ordna en konferens under våren i frågorna om framtida styrning av Sverige. Flera årsmötesdeltagare lyfte fram avsaknaden av medborgarnas inflytande i förslaget till en ny styrning av Sverige.

Lena Baastad ny i styrelsen

Därefter började årsmötesförhandlingarna. Förutom behandling av verksamhetsberättelse, revisorsberättelse, ansvarfrihet och val av styrelse, så antog årsmötet en verksamhetsinriktning och budget för 2007. Under verksamhetsberättelsen lade mötet till ett stycke om SSU:s viktiga insatser i valet 2006. Lena Baastad valdes till ny ledamot i styrelsen för Socialdemokraterna i Örebro.

Information från ombudsmannen

Nya inbetalningskort för medlemsavgiften skickas ut denna vecka. Har du frågor om ditt inbetalningskort? Kontakta Elsa Olsson, elsa.olsson@orebro.sap.se / 019-167110.

40 år i styrelsen

Mats Sjöström lämnade också styrelsen för Socialdemokraterna i Örebro. Mats Sjöström valdes till styrelsen 1967 som oppositionell SSU:are.

Axel Gisslén fick Tage Erlanders hedersmedalj

Under mötet tilldelades också Tage Erlanders hedersmedalj till Axel Gisslén. Torgny Larsson tecknade Axel Gissléns liv från Storskogen i Jämtland till kommunstyrelsens ordförande i Örebro. Torgny Larsson lyfte fram Axel Gissléns betydelse för kommundelsreformen i Örebro. Själv berättade Axel om hur han som ung mötte klassamhället, och hur socialismen blev en teori som förklarade och som omsatte hans erfarenheter till något konstruktivt. Axel Gisslén avslutade sitt tacktal med att berätta om en äldre valaffisch. Bilden på en ung pojke på cykel följdes av texten: Ung och begåvad, men fattig. Ge honom chansen. Axel menade att det där var ett liberalt budskap. Ett socialistiskt budskap borde vara: Ung och begåvad, men fattig. Avskaffa fattigdomen! ”– Det arbetet återstår kamrater”, avslutade Axel Gisslén.

Vill du veta mer om det som hände på årsmötet?

Kontakta Eva Ströman, eva.stroman@orebro.sap.se / 019-167111 ombudsman eller Peter Dahlgren, peter.dahlgren@orebro.se / 019-214008, politisk sekreterare

2007-03-12 22:04