Attendos "tystnadsklausul" för anställda är borttagen

De anställda i Attendo Care binds inte längre av den "tystnadsklausul" som förhindrade dem att tala om företaget. Tack vare att socialdemokraterna och vänsterpartiet drivit på i frågan om öppenhet och insyn i det nya demensboendet i Örebro (Elgströmska huset) har Attendo tagit bort "tystnadsklausulen" i sina anställningskontrakt - i hela landet.


- Det är illa nog att anställda i privat verksamhet inte har samma skydd för sin yttrandefrihet som kommunalt anställda har, men Attendos tidigare formuleringar innebar dessutom att enskilda medarbetare upplevde att de hade munkavle, säger Björn Sundin, talesperson för (s) i äldrevårdsfrågor.


Tidigare har alla anställda hos Attendo Care (exempelvis på Berggården i Örebro) skrivit på ett kontrakt som säger att de accepterar tystnadsplikt när det gäller "företaget/arbetsplatsen", och inte bara när det gäller enskilda vårdtagare. Flera anställda har, med rätta, uppfattat detta som en formulering som hindrar dem från att yttra sig om problem på arbetsplatsen och anställda har vittnat om en rädsla för att uttala sig.


- Jag tog upp det med Attendos verksamhetschef på Berggården, Cecilia Ödlund, i våras och hon lovade att lyfta frågan med koncernledningen. Och nu har de tagit bort formuleringen i anställningskontrakten i hela landet, säger Björn Sundin.


I kommunal regi kan anställda aldrig tvingas att vara "lojala" eller lyda under tystnadsplikt om arbetsplatsen eller "företaget". Offentlighetsprincipen garanterar öppenhet i offentligt driven verksamhet. Därför finns lagar som garanterar personalens yttrandefrihet och allmänhetens insyn i verksamheten.


- Attendos förändring är bra, men fortfarande kvarstår det grundläggande problemet: att kommunledningen inte brytt sig om att skriva in garantier om öppenhet och insyn i avtalet om det nya demensboendet, Elgströmska huset, när driften lades ut på entreprenad. Örebro har tyvärr en kommunledning som, i bästa fall, inte förmår agera i viktiga frågor. I sämsta fall har vi en kommunledning som inte bryr sig om insyn och öppenhet. Oavsett vilket är det pinsamt att kommunledningen inte ens tagit upp frågan till diskussion, säger Björn Sundin.


Mer information i frågan, liksom referat av vårens träff med Cecilia Ödlund på Berggården, finns på www.bjornsundin.se
 
Mer information: Björn Sundin, talesman i äldrevårdsfrågor för socialdemokraterna i Örebro: 0705-554151

2008-01-03 09:05