Avsaknaden av invetseringsbudget är ett problem

Pressmeddelande

2006-10-23 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Programnämnd Samhällsbyggnad

Marie Wirde (v), ledamot, 0705-88 88 24
Dennis Begic (s), ledamot, 0706-73 48 35

Fortsatt prioritering av trygghet  och utveckling av de västra stadsdelarna.

När programnämnden Samhällsbyggnad under torsdagen diskuterade ärendet Överföring Investeringsmedel från 2006 till 2007, fortsatte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet prioritera trygghet, biogas och utveckling av de västra stadsdelarna.

- För oss handlar det om särskilt viktiga projekt som vi anser att programnämnden ska få fullfölja under 2007, säger Marie Wirde.

Därför yrkade oppositionen på att de resterande investeringsmedel som finns inom åtgärder för ökad attraktivitet på Väster överförs till 2007 för fortsatt arbete med exempelvis näridrottsplatser, utveckla Vasa som stadsdelscentrum eller friluftsbad på Väster. Det handlar om 1,5 miljoner kronor.

- Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har i sin budget för 2007 betonat tryggheten för kvinnor i stadsmiljön. Det är både en trygghets- och jämställdhetsfråga. En viktig del i det arbetet är belysningen i våra stadsdelar, parker och city. Belysningsfrågorna kan dessutom bidra till en attraktivare, roligare och mer kulturell stad. Därför vill vi att 1,1 miljoner kronor överförs för fler belysningsprojekt 2007, säger Marie Wirde.

Den senaste tiden har klimatfrågan varit på allas läppar. En del i lösningen på problemet är biogas. Ännu finns ingen investeringsbudget från högermajoriteten för 2007. Oppositionen har förslagit en fortsatt satsning på biogas i sin investeringsbudget för 2007. Men kommunfullmäktiges majoritet har inte tagit  beslut om investeringsnivån för 2007.

- Ännu finns ingen investeringsbudget i Örebro kommun för 2007. Därför  aviserade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ett särskilt yttrande där vi betonar att investeringsnivån för fordon under 2007 snarast fastställs i investeringsbudget 2007, avslutar Dennis Begic.

2007-03-08 16:34