Avveckla kommunstyrelsens arbetsutskott

Byråkratiskt, otydligt och onödigt dyrt – socialdemokraterna riktar kritik mot kommunstyrelsens arbetsutskott efter ett år och föreslår därför att det avvecklas.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har under sitt första år knappt uträttat någonting. Endast 17 beslutsärenden på de ungefär 55 ärenden man har hanterat, och då är de ärendena så pass enkla att de utan tvekan hade kunnat fattats av kommunstyrelsen, säger Lena Baastad, socialdemokratiskt oppositionsråd.

Socialdemokraterna är kritiska till att  Örebro kommun inrättat ett arbetsutskott utan inflytande och möjlighet till påverkan. Kommunens pengar kan användas bättre, enligt socialdemokraterna.

 - Vi vill att kommunstyrelsens arbetsutskott avvecklas. Det finns ingen poäng med att ha en organisation där politiker ändå inte fattar några beslut av tyngd, avslutar Lena Baastad, s.

2007-12-20 16:02