Barnen och miljön står i fokus i vår budget för 2008

- Vi presenterade vår budget på Världsmiljödagen, och i fokus för budgeten står barnen och just miljön. Det är också där vi prioriterar våra resurser, säger Jonas Karlsson, socialdemokratiskt oppositionsråd.

Exempel på viktiga miljösatsningar som socialdemokraterna och vänsterpartiet vill göra under 2008 är en satsning på återvinningscentraler. Det ska alltid finnas en återvinningscentral öppen, och vi vill även ha en mobil återvinningscentral som kan åka runt i Örebro. Örebroarna ska också erbjudas klimatrådgivning, och den totala elförbrukningen ska minska.
 
För barnen vill socialdemokraterna och vänsterpartiet satsa på barns lek, genom fler och bättre lekplatser, samt fler spontanidrottsplatser. Samtliga skolor i kommunen ska även erbjuda organiserad läxhjälp.
 
- Trots att Örebro kommuns ekonomi är starkare än någonsin har högerkoalitionen valt att försämra verksamheten. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill istället göra tydliga satsningar, säger Carina Dahl, socialdemokratiskt oppositionsråd.

 

Här kan du läsa socialdemokraternas och vänsterpartiets budget för 2008.

2007-06-05 17:58