Beslut idag öppnar för inträdesprov som urvalskriterier till grundskolan!I dag sammanträdde programnämnden för barn- och utbildning. Ett av ärendena handlade om vilka urvalskriterier som ska gälla när det är fler sökanden än platser i kommunens skolor. Det förslag som antogs säger att det är upp till skolledningen att själva besluta vilka urval man gör. Beslutet ser i det närmaste oansenligt ut när man läser handlingarna. Men i praktiken innebär det att det är upp till varje kommunal skola att själva avgöra vilka urvalskriterier som ska gälla. Det skulle kunna innebära att vissa profilskolor väljer att införa inträdesprov som urvalskriterier.

- Jag skulle vilja ha ett svar från majoriteten om de har för avsikt att låta skolorna införa inträdesprov som urvalskriterier. Att sålla barn efter inträdesprov skulle gynna de barn och ungdomar som med stöd hemifrån redan utvecklat kunskap och intresse inom ett område, framför de barn och ungdomar som inte tidigare haft sådan möjlighet. Det är en utveckling som jag vänder mig emot, säger Lena Baastad kommunalråd (s)


- Min utgångspunkt är att skolan är till för alla barn. Profilskolor är ett bra komplement och kan få fler barn och ungdomar att känna lust till skolan genom att stimulera ett intresse. Men kommunens grundskolor ska inte syfta till att göra en elitsatsning och sortering av barn i unga åldrar. Jag vill se en skola som uppmuntrar barns lust att lära och utvecklas utifrån den nivå de befinner sig. Därför är jag motståndare till att inträdesprov ska ligga till grund vid urvalet till profiler i idrott och estetiska ämnen för barn i grundskolan, fortsätter Lena.


- Högerkoalitionen har på nationell nivå på punkt efter punkt visat att man vill införa en elitskola, där de som redan har det väl förspänt får det bättre på bekostnad av de som inte har det lika bra. Den grundar sig på en elitistisk människosyn. Det här är ett lokalt exempel på samma sak och ytterligare ett led i den nya majoritetens skolpolitik som går ut på att tidigt sortera eleverna i skolan, säger Mussie Ephrem (v).

Läs hela detalternativa förslaget från socialdemokraterna och vänsterpartiet här.
 
 
För ytterligare information kontakta gärna
Lena Baastad ,oppositionsråd (s), 070-375 16 37
Mussie Ephrem, barn- och utbildningsfrågor (v), 070-5193945

2007-03-29 16:31