Besparingar på parker kommer minska attraktiviteten i Örebro

 

2007-05-10 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Tekniska nämnden

Lars-Erik Soting (s), andre vice ordförande, 073-337 80 16

 

Idag fattade Tekniska nämndens majoritet beslut om en bantad budget för parker och åtgärder som marschaller och blomplanteringar. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig som eftersom resurserna finns i den budget som oppositionen lagt i Programnämnd Samhällsbyggnad och Tekniska nämnden.

- Det är obegripligt hur högerkoalitionens spariver nu också drabbar Örebroarnas livskvalitet. Örebros attraktivitet borde öka och då krävs att Örebroarna kan vistas i trevliga och välskötta parker. De blomsterarrangemang och de insatser som görs på vintern i city bidrar till att vår stad uppfattas som inbjudande och trevlig. Högermajoriteten pratar mycket om en ökad attraktivitet i city och bättre villkor för handeln, men samtidigt drar de ned på investeringar i city och försämrar villkoren för det som skapar en vackrare stad, säger Lars-Erik Soting (s), andre vice ordförande.

I budgeten för parker i Örebro finns också insatser för trygghetshöjande projekt.

- Jag är rädd att det trygghetsskapande arbetet kommer bli lidande. Vi måste ta människors, och särkskilt kvinnors, känsla av otrygghet på allvar. Arbetet för en tryggare stad måste fortsätta och inte drabbas av högerkoalitionens snåla besparingar, avslutar Lars-Erik Soting.

För fler kommentarer kontakta Lars-Erik Soting (s), andre vice ordförande, 073-337 80 16

2007-05-10 14:57