Besparingar på väster

När kommunledningen akut måste få fram pengar till en satsning på Öster så sparar de på investeringar på Väster. Omklädningsrummen på Trängen förblir orustade när den nya bron vid oset ska finansieras.

- Det är konstigt på vilket sätt kommunledningen skött det här. Först säger kommunledningen nej i kommunfullmäktige till en investering på en gång och cykelbro. Och så när de i panik ska göra investeringen så gör de besparingar på i de västra stadsdelarna och på Trängen för att få råd, säger Jonas Karlsson (s), oppositionsråd.

Omklädningsrummen på Trängen behöver omgående rustas upp. Trängen är en av de viktiga idrottsplatserna i de Västra stadsdelarna. Här spelas både hockey, fotboll och curling.

- I Programnämnd Samhällbyggnads beslutsunderlag fanns inga redovisningar om konsekvenser för alla berörda föreningar på Trängen. Det fanns ingen redovisning av vilket skick omklädningsrummen är i - vilka kommunledningen nu alltså inte tänker rusta upp, fortsätter Jonas Karlsson (s).

Berörda föreningarna verkar dessutom vara ovetande om att upprustningen skjutits på framtiden. Inga beslut finns om när upprustningen kommer att ske.

- Det finns en möjlighet att faktiskt göra investeringar både i Oset och på Trängen. Det visar oppositionens förslag till investeringsbudget för 2008, där båda projekten är finansierade. Högerkoalitionen försöker nu med ett mycket märkligt beslut spara på väster för att bron ska bli byggd, avslutar Jonas Karlsson (s).

För kommentarer och intervjuer kontakta
Jonas Karlsson, oppositionsråd (s), 076-551 40 03

2008-01-08 14:53