Biogasanläggning utan kommunen

Det var ett beslut om utställning av en detaljplan som möjliggör en ny Gröngasanläggning för att framställa biogas. Det är Swedish Biogas International som avser bygga en anläggning för att sälja gas till Örebro kommuns biogasbussar.

 

- Jag är glad att vi nu närmar oss dagen då vi har en Gröngasanläggning klar. Biogas kommer vara ett av framtidens viktigaste energislag, säger Peter Dahlgren, oppositionsledare i Byggnadsnämnden (s).

 

- Däremot är det fortfarande ett problem att högerkoalitionen valt att stå utanför ett bolagssamarbete i Örebro Biogas. Högerkoalitionen tycker kommunen kan bilda bolag för att bygga Truckstop, men att samverka för en ökad andel biogas i Örebro ville man inte. Jag tycker det är ett märkligt sätt att agera. Biogasen är kanske en av det viktigaste framtidssatsningarna för Örebro kommun, avslutar Peter Dahlgren.

 

Socialdmeokraterna och Vänsterpartiet har drivit frågan att Örebro kommun skulle vara delägare i det tänkta Örebro Biogas AB. Som delägare skulle Örebro kommun kunna påverka utvecklingen för biogasen i Örebro. Dessutom skulle det kunna möjliggöra ett samarbete mellan länets kommuner. Nu kommer Swedish Biogas International exportera gas till Stockholm istället för att bygga en gas mack i exempelvis Lindesberg.

 

2008-05-22 14:42