Boende i Varberga och Oxhagen tyckte till

I tre kvällar denna vecka har socialdemokraterna knackat dörr i Varberga och Oxhagen för att fråga vad de boende tycker om förslagen om att utveckla området. De boende har i förväg fått ett informationsblad om några av de förslag som tagits fram tidigare (men som nu stoppats av den styrande högerkoalitionen): att möjliggöra en busslinje in i Oxhagen genom att bygga en bussgata mellan Varberga och Oxhagen och en satsning på parken mellan Varberga och Oxhagen. Denna vecka knackade socialdemokrater på dörrarna i området för att fråga de boende vad de tyckte om dessa.
 
Det visade sig att de allra flesta hade sett informationsbladet och att det fanns mycket åsikter om frågorna, många ville prata om förslagen och diskutera allmänt om politik. Redan innan alla svar är sammanräknade kan man konstatera att ytterst få var negativa till satsningen på parken. Exakt hur svaren fördelades blir klart inom några dagar.

2007-03-22 09:13