Borgarna stoppar Bert och Sune

Kommunledningen måste be om ursäkt!


- Kommunledningen måste ta till sig den skarpa kritiken och be om ursäkt. Jag hoppas att högerkoalitionen kan hitta en väg ur den pinsamma situation de satt sig i och tillsammans med Anders Jacobsson och Sören Olsson ta nya tag, säger Jonas Karlsson, socialdemokratiskt oppositionsråd i Örebro.


- Örebro hade en unik möjlighet att med ett av Sveriges starkaste varumärken skapa en upplevelsepark baserad på Bert och Sune karaktärerna. Kommunledningen har på ett exempellöst sätt schabblat bort möjligheten eftersom Sören Olsson och Anders Jacobsson inte längre är intresserade av att gå vidare med frågan, fortsätter Jonas Karlsson.


Redan förra mandatperioden togs initiativ för att undersöka möjligheterna att skapa ett Bert och Suneland i Örebro. Högerkoalitionen har misslyckats med att få fram en fördjupad förstudie för att utreda förutsättningarna för en framtida upplevelsepark. Beslutet handlar inte om att göra investeringen idag. Att stoppa förstudien är oansvarigt och sänder negativa signaler.


Det är orimligt hur Sören och Anders blivit behandlade. Först blev det tvärstopp, sedan i våras får man klartecken och så blir det tvärstopp igen. Kommunledningens kommunikation med Sören och Anders efter det var minst sagt bristfällig eftersom de fick reda på turerna via media. Jag förstår om Anders Jacobsson och Sören Olsson är ledsna och besvikna och inte längre vill vara ambassadörer för Örebro.


- Kommunledningen riskerar att göra Örebro känt för att skrämma bort möjliga initiativ istället för att ta tillvara dem. Jag hoppas kommunledningen tar sitt förnuft till fånga och ber Sören och Anders om ursäkt, avslutar Jonas Karlsson.


För mer information eller kommentarer kontakta gärna Jonas Karlsson på
telefon 076-5514003

2007-11-19 14:17