Borgarnas budget är innehållslös och defensiv - Jonas Karlsson kommenterar

Det ekonomiska läget i Örebro kommun är starkt efter att den avgående politiska majoriteten arbetat hårt med budgetdisciplin. Det prognosticerade överskottet för 2006 ser ut att hamna över 200 miljoner kronor, och utrymmet för politiska satsningar för 2007 ligger på 30 miljoner kronor.

- I ett läge då kommunens ekonomi är så god är det tråkigt att den nya majoritetens budget är så defensiv och innehållslös, säger Jonas Karlsson (s), kommunalråd i Örebro.

Det budgetförslag som borgarna har presenterat innehåller mest snömos och är helt tömd på konkreta satsningar, enligt Jonas Karlsson. Han är särskilt oroad över hur borgarna rensar kommunens miljömål. Örebro kommun har idag flera kommungemensamma mål för en god miljö och en hållbar utveckling.

- Vi har arbetat för att bilens andel av det totala resandet ska minska till förmån för andra sätt att resa, något sådant har inte borgarna med. Vi har arbetat för att den totala energiförbrukningen ska minska, det har de också tagit bort. Och vi har även velat minska den skadliga kemikalieanvändningen, men även det målet har borgarna slopat. Borgarna skickar en tydlig signal att miljöarbetet kommer att prioriteras lågt framöver, konstaterar Jonas Karlsson.

Något som enligt Jonas Karlsson är slående i budgetförslaget från borgarna är att mycket av det som den innehåller redan genomförs eller har genomförts tidigare. Inom barn- och utbildningsområdet, till exempel, arbetar Örebro kommun redan med forskningsbaserade metoder mot kränkande behandling och det finns likabehandlingsplaner på alla skolor.

Även inom jämställdhetsområdet är borgarnas budget svag.

- Jag beklagar att borgarna väljer att ta bort rätten till heltider som vi vet betyder så mycket för alla som arbetar inom vård- och omsorgssektorn. Rätten till heltid är något som framförallt gynnar kvinnor, och vi har genomfört det här efter hårda påtryckningar från personalgrupperna och nu vill borgarna ta bort något som fungerar bra och som är effektivt, säger Jonas Karlsson.

Vilka konkreta satsningar som borgarna vill genomföra i Örebro framgår inte i budgettexten.

- Just nu ska nästan allt bara utredas och skjutas till framtiden. Vårdnadsbidrag till exempel, där vet vi ju redan vad det kommer att kosta. Enligt beräkningar från programkansliet Barn och utbildning leder det till ökade kostnader på cirka 45 miljoner kronor årligen.

Efter att ha läst den här texten har jag fler frågor än innan, säger Jonas Karlsson och fortsätter:

- Hur ska borgarna finansiera utökningen av äldreomsorgsplatser till exempel? Tidigare var det utförsäljning av ÖBO som skulle betala detta, men det går väl inte miljöpartiet med på? En sak är säker: det blir inte svårt för socialdemokraterna att lägga ett budgetförslag som är tydligare än detta, med bra satsningar för en bättre skola och äldreomsorg, avslutar Jonas Karlsson.

2006-11-22 14:17