Borgarnas så kallade valmanifest saknar tydlighet och konkreta löften

 

Pressmeddelande


2006-09-15

Mats Sjöström (s), kommunstyrelsens ordförande , 070-520 11 24

John Johansson (s), politisk sekreterare, 070-241 36 16

Borgarnas så kallade valmanifest

saknar tydlighet och konkreta löften

Socialdemokraterna i Örebro är inte oväntat överraskade över den brist på tydlighet som råder ifrån de fyra högerpartierna, två dagar innan valet på söndag. Hittills har fyra stycken A4-papper presenterats från dem som påstår sig vara ett färdigt alternativ att styra kommunen. Det senaste presenterades idag, fredag.

- Nu är det inte många timmar kvar till valet och ännu vet vi inte alls vad de fyra partierna går till val på. Hade jag varit en osäker väljare hade jag faktiskt blivit upprörd och förbannad. Och att sen ha ett valmanifest om ansvar är mycket konstigt när man ser till hur de agerar. Samma dag som kristdemokraterna ställde sitt ultimatum om vårdnadsbidrag, som skulle medföra ökade kostnader för Örebro kommun på åtminstone 45 miljoner kronor per år, gick Staffan Werme ut och sa att det inte fanns några pengar alls, säger Mats Sjöström (s), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

Veckan innan hade centern gått ut med ett förslag om att erbjuda frukost till skolelever, ett förslag som skulle kosta allt från 24-48 miljoner kronor per år, beroende på hur många som utnyttjar det, enligt beräkningar från kostchefer i kommunen.

- Den borgerliga så kallade alliansen erkänner ju rakt ut att de struntar i att räkna på sina kostnader, utan det tänker de göra efteråt. De har stora resurser tillgängliga, de kan väl räkna på det innan de lovar runt, säger Mats Sjöström (s), och fortsätter: Självklart håller inte vi socialdemokrater med om allt de säger, de drivs ju av helt andra övertygelser än vi, men det mest allvarliga är hur bristfällig deras finansiering eller ens vilja att hitta en finansiering är.

- Om de fyra ”valmanifesten” är det man har kommit överens om är den logiska slutsatsen att man är oense om resten. Inte ett ord har man gemensamt sagt om miljön i Örebro, inte med ett ord har man nämnt jämställdheten, kampen mot kvinnovåld, bostadssituationen för unga, och man har inte berört integrationen.

Kulturpolitiken är också frånvarande i borgarnas spridda papper. Ingenting skrivs om hur borgarna tänker förbättra för funktionshindrade, där socialdemokraterna vill avsätta nio miljoner kronor för nya bostäder, samt se till så att tillgängligheten i hela kommunen ökar.

- Att det är många saker de inte är överens om, det erkänner de också. Deras kanske tyngsta punkt i sitt sista valmanifest är att de har hittat en organisation för att ”lösa” allt där de inte är överens. Vad är det för en organisation? Lottdragning kanske? undrar Mats Sjöström.

Socialdemokraterna i Örebro har en tydlig finansiering av sina vallöften som har presenterats vid ett antal tillfällen. Fem vallöften har presenterats: Underlätta för minst 3000 nya jobb, anställ minst 100 nya personal inom barnomsorgen, läxhjälp på alla grundskolor, fyra timmars billig service i hemmet för alla över 80 år, och ett erbjudande om att åtminstone 400 personer ska ha möjlighet att få köpa sina hyresrätter från ÖBO i vissa områden samtidigt som ÖBO stärks i andra. För dessa löften tillförs pengar till respektive nämnd i ett ökat budgetutrymme för att finansiera dessa. Läs mer på www.ettorebroforalla.se

De övriga punkterna i socialdemokraternas valmanifest är sådana som vi kommer att pröva under kommande fyra år om vi får fortsatt förtroende. Det är beslut som ska och kommer att finansieras i respektive nämnds budgetutrymme.

- Borgarna har under mandatperioden klagat på vår politik, vilket är naturligt – det är deras roll som opposition. Nu har de haft chansen att prestera sin egen politik, men har helt misslyckats, avslutar Mats Sjöström (s).

2006-09-15 15:31