Bra om Sofiagårdens matsal räddas

Idag mottog kommunledningen drygt 850 namnunderskrifter som kräver att beslutet om att lägga ner Sofiagårdens matsal ska rivas upp. Samtidigt skickar kommunledningen ut ett pressmeddelande där man hoppas att någon annan vill rädda verksamheten.

- För en gång skull verkar majoriteten ha hittat en vettig tajming i frågan: frågan är dock om de menar allvar. Det hade varit passande om de varit lite mer intresserade tidigare i månaden när äldre från Sofiagården tog sig till nämndens möte för att lyssna på diskussionen, säger Emma Lidell, s-gruppledare i Vård och omsorgsnämnd Öster och en av dem som hårdast försökt stoppa nedläggningen.

- Om Ronnie Palmén och högerkoalitionen menar allvar denna gång är det bra - deras beslut att stänga Sofiagården var ogenomtänkt. Vi har hela tiden motsatt oss nedläggningen och har krävt en större öppenhet, och det är ju tur att majoriteten i alla fall lyssnar när över 800 personer skriver under en namninsamling, även om det är lite synd att det ska behöva gå så långt, säger Emma Lidell.

- Vi hoppas att dagens besked ökar chansen att Sofiagården kan få finnas kvar, vi har aldrig motsatt oss den typen av verksamhet på entreprenad. Eftersom kommunledningen tidigare hävdat att arbetet pågår undrar man ju dock varför de väntat tills nu med detta besked, säger Emma Lidell.

Bakgrund: När Staffan Werme i maj fick frågan om kommunledningen tänkte rädda Sofiagårdens matsal från nedläggning svarade han så här:

”Jag har (…) initierat diskussioner både med ansvariga politiker och med förvaltningsledningen om hur vi kan söka samarbete med en alternativ utförare.”
”Frågan är ett ansvar för driftnämnden och/eller programnämnden. Kommunstyrelsen kommer inte att hantera den om inte under ärendets gång visar sig att det finns formella krav på en sådan hantering.” I sitt pressmeddelande den 28/8 2007 skriver ändå Ronnie Palmén (m) att han ”efter sommaren varit i kontakt med kommunledningen och begärt och fått klartecken att intensifiera arbetet med att hitta en entreprenör till Sofiagårdens matsal och kök”.

2007-08-28 15:35